Wedstrijdvoorwaarden

Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB. In aanvulling hierop gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 2 uur voor 50 zetten per speler, vervolgens 1 uur voor 25 zetten en vervolgens 20 seconden per zet.

Plus/min-remise
In het gehele toernooi (inclusief eventuele barrages) is bij een remise met groot materieel voordeel artikel 15.2 van het Spel- en Wedstrijdreglement van toepassing

Eindstand
De eindstand wordt achtereenvolgens bepaald door de volgende criteria:
a)    het behaalde aantal wedstrijdpunten;
b)    het saldo van de behaalde plus- en minremises
c)    voor zover de plaatsen 1 of 4 in het geding zijn: een barrage.
In de barrages geldt een speeltempo van 5 minuten plus 5 seconden per zet. Bij twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit twee partijen, bij meer dan twee gelijk geëindigde spelers uit een enkelvoudig toernooi.
Eindigt de barrage onbeslist, dan wordt er door de gelijk geëindigde spelers doorgespeeld totdat een beslissing is verkregen. In deze vervolgpartijen geldt een speeltempo van 3 minuten plus 2 seconden per zet.
Een barrage om de eerste plaats vindt direct na afloop van de laatste ronde plaats. Een barrage om de vierde plaats eveneens, maar kan zo nodig tot direct na de prijsuitreiking worden uitgesteld.

Rechten
De winnaar van het toernooi verwerft de titel “kampioen van Nederland 2014”. 
De vier hoogst geklasseerde spelers plaatsen zich voor de finale van het NK 2015.
Aan elke plaats in de eindrangschikking is een geldprijs verbonden. Spelers met evenveel punten en hetzelfde aantal plus-/minremises delen hun prijzen.
De eindstand van het toernooi is bepalend voor de vraag welke spelers door de KNDB zullen worden afgevaardigd naar het EK 2014 en naar een eventueel kwalificatietoernooi voor het WK 2015 indien dat eerder dan het NK 2015 wordt gespeeld.

Meester- en grootmeesterpunten
De plaatsen 1 t/m 3 geven recht op respectievelijk 3, 2 en 1 grootmeesterpunten. De plaatsen 1 t/m 5 geven recht op respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 meesterpunten.
Bij gelijk eindigen (evenveel wedstrijdpunten) worden de (groot-) meesterpunten gedeeld.
Bij het toekennen van de (groot-)meesterpunten blijft de door Alexander Baljakin en Roel Boomstra bezette plaatsen buiten beschouwing.

Slotbepaling
Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.