Rondeprijzen NK dammen 2014

De driekoppige jury bestaande uit Guntis Valneris, Rob Clerc en Rik Keurentjes heeft de rondeprijzen voor de zevende en achtste ronde van het NK dammen 2014 bekend gemaakt.

Voor de eerste keer in haar korte bestaan was er een verwoede discussie nodig om tot de uiteindelijke toewijzing van de prijs voor de zevende speelronde te besluiten. De jury heeft na rijp beraad besloten om de prijs over twee spelers in twee afzonderlijke partijen te verdelen. Over de rondeprijs voor de achtste speelronde was aanzienlijk minder discussie.

Wouter Sipma

In de zevende ronde kwamen namelijk twee spelers sterk in aanmerking voor de prijs. Wouter Sipma wist de klassieke opzet van Jan van Dijk, die laatstgenoemde ook al had toegepast tegen Roel Boomstra, via sterk tegenspel te weerleggen. Via een goedgetimede Ghestemdoorstoot stuurde de jonge Drent aan op een fraaie vastloopvariant. Van Dijk probeerde met een offer nog verwarring te zaaien, maar de overwinning van Sipma kwam niet meer in gevaar.

Daarnaast maakte Ron Heusdens veel indruk met zijn creatieve en romantische spel tegen Auke Scholma. Na een fraai gambiet in een hekstellingsvariant verkreeg de Schiedammer het initiatief, waarbij hij de stelling op haar scherpst behandelde door zijn korte vleugel te laten opsluiten. Het voordeel bleek, ook vanwege een zorgvuldige verdediging van Scholma, niet voldoende voor de winst.

De spelbehandeling van Auke Scholma in zijn partij tegen Ben Provoost uit de achtste speelronde kreeg de toeschouwers op stoelen en banken. Vanuit een vlijmscherpe en provocerende opzet kreeg Scholma een perspectiefrijke stelling die hij steeds verder wist uit te bouwen. Na een brutale inval op veld 18 raakte zwartspeler Provoost het spoor bijster en zag hij een onpareerbare doorbraakcombinatie overhet hoofd. Scholma leek op weg om een van de mooiste partijen uit het toernooi te gaan bekronen, maar zag een geniepige remise-actie over het hoofd die Provoost nog juist in staat stelde om een minremise voor de poorten van de hel weg te slepen.

Auke Scholma - Ben Provoost

Voor de eerste keer dit toernooi heeft de jury besloten de rondeprijs maar aan één speler toe te kennen. Deze kleine troostprijs voor zijn harde werken zal Scholma ongetwijfeld bitterzoet smaken.

Stand van zaken rondeprijzen tot en met de 8e ronde:

Ronde 1:    Geen prijs toegekend
Ronde 2:     Anton van Berkel & Alexander Baljakin
Ronde 3:    Geen prijs toegekend
Ronde 4:    Hein Meijer & Roel Boomstra
Ronde 5:    Wouter Sipma & Hein Meijer
Ronde 6:    Jan van Dijk & Anton van Berkel
Ronde 7:    Ron Heusdens & Wouter Sipma
Ronde 8:    Auke Scholma

De organisatie stelt eveneens het bedrag van 150 euro beschikbaar voor zowel de beste combinatie als het beste eindspel van het NK dammen 2014.